Gayatri Gayatri

The Gayatri mantra De Gayatri mantra

Mantra betekent het denken overstijgen.
De kracht van de mantra doorbreekt de verstrengeling met het denken.
En helpt je het pure bewustzijn te betreden.

Mantra means transcending thinking.
The power of the mantra cuts through the entanglement with thinking.
And helps you to enter pure consciousness.

Naropa is door ShantiMayi geïnitieerd in de Gayatri Mantra.
Het heeft effect op alle lagen van ervaring.
Het maakt het lichaam lichter.
De mind wordt helder en lost op.
Zware en sombere gevoelens verdwijnen.
Bovenal toont het onze ware aard: het Absolute. ‘Dit licht ben ik’.

Deze mantra resoneerde zo diep in het Hart dat het naast satsang,
meditatie en zelfonderzoek een extra kracht aanwakkerde,
op weg naar de onomkeerbare verschuiving van het bewustzijn.

Naropa has been initiated into the Gayatri Mantra by ShantiMayi.
It has effect on all layers of experience.
It makes the body lighter.
Mind becomes clear and dissolves.
Heavy and dark feelings disappear.
Above all it reveals our true nature: the Absolute. ‘I am this light’.

This mantra resonated so deeply inside the Heart, it sparked an extra force besides satsang, meditation and self inquiry, on the way to the irreversible shift of consciousness.

ShantiMayi

Naropa leerde de Gayatri mantra kennen in India, in Sacha Dham,
de ashram van Maharajji, waar ook de murti (beeld) van Sacha Baba staat.
Door dagelijks in de energie en liefde van Sacha Baba te zijn, samen met de frequentie van deze mantra,
werd het hart verlost van zijn schaduwen en obstakels en begon het Hart te stralen.

De Gayatri mantra is een katalysator voor verlichting.
Tijdens alle retraites reciteren we deze universele mantra.

Naropa first met the Gayatri mantra in India, in Sacha Dham,
the ashram of Maharajji, where the murti (statue) of Sacha Baba is kept.
By being in the energy and love of Sacha Baba daily, together with the frequency of this mantra, the heart was freed of its shadows and abstacless, and the Heart began to radiate.

The Gayatri mantra is a katalysor for enlightenment.
We recite this mantra during all retreats.

Om Bhur Bhuvah Svah
Tat Savitur Varenyam
Bhargo Devasya Dhimahi
Dhiyo Yonah:
Prachodayat

“Door alle lagen van ervaring heen is
Dat de ware aard die het bestaan verlicht, het allerhoogste Ene.
Moge alle wezens door subtiele en meditatieve intelligentie
de verheven schittering van verlicht bewustzijn gewaarworden”.

“Throughout all realms of experience
‘That’ essential nature illuminating existence is the Adorable One.
May all beings, through subtle and meditative intelligence,
Perceive the magnificent brilliance
of enlightened awareness”.

“We mediteren en aanbidden tot de spirituele schittering
van de geliefde goddelijke realiteit.
Dat is de bron van de fysieke, mentale en hemelse werelden.
Moge deze verheven Godin onze intelligentie verheffen,
zodat we tot realisatie komen van de ultieme waarheid”.

“We surrender to the spiritual radiance of the beloved divine Reality.
It is the source from which the physical, mental and celestial worlds spring.
May this supreme Goddess uplift our intelligence,
so that we may realise the ultimate truth”.

GayatriCD

Audio fragment about the effect of the Gayatri Mantra. Audiofragment over het effect van de Gayatri Mantra.

GayatriCD

Audio fragment from the Gayatri recitation CD. Audiofragment van de Gayatri recitatie CD.

De CD met de Gayatri recitatie is te bestellen via email.

The CD with the Gayatri recitation can be ordered by email.